Sun Chemical

Sun Chemical

 

SunLit Express

Seria farb offsetowych o wysokiej wydajności, przeznaczonych do stosowania w czterokolorowym druku procesowym, umożliwiających szybką pracę i dalsze przetwarzanie, szybkie wykańczanie zadrukowanego materiału. Seria odpowiednia do druku na wszelkiego rodzaju maszynach arkuszowych, w tym również 8-, 10- oraz 12-kolorowych maszynach z opcją obracania arkusza.

 

TPF86 + Technical Data Sheet

Lakier olejowy połyskowy

 

TPF88 – Technical Data Sheet

Lakier olejowy matowy

 

Aby otrzymać karty charakterystyki skontaktuj się z nami.

 

 

GWARANCJA I MAGAZYNOWANIE

Farby odpowiadają wymaganiom normy w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Należy je przechowywać w szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych o dobrej wentylacji, w temp. do 25oC. Obowiązują ogólne warunki składowania dla materiałów  łatwopalnych.

Uwaga: Powyższe informacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak  nie mogą być podstawą jakichkolwiek gwarancji. W przypadku niepewności co do rodzaju podłoża i jego właściwości zalecamy zawsze dokonanie próbnych wydruków.