sprzedajemy farby drukarskie i materiały pomocnicze

Produkty

Własna produkcja to farby SITODRUKOWE, FLEKSOGRAFICZNE - rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne, specjalne TYPOGRAFICZNE i OFFSETOWE w tym tzw. SUBLIMACYJNE do druku transferowego oraz rozpuszczalniki i materiały pomocnicze dla poligrafii i przemysłu.

W naszej ofercie

Farby offsetowe
Farby sitodrukowe
Farby flekso

 

GWARANCJA I MAGAZYNOWANIE

Farby odpowiadają wymaganiom normy w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Należy je przechowywać w szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych o dobrej wentylacji, w temp. do 25oC. Obowiązują ogólne warunki składowania dla materiałów  łatwopalnych.

Uwaga: Powyższe informacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak  nie mogą być podstawą jakichkolwiek gwarancji. W przypadku niepewności co do rodzaju podłoża i jego właściwości zalecamy zawsze dokonanie próbnych wydruków.