certyfikaty i deklaracje

Certyfikaty i Deklaracje

Produkcja farb podlega ścisłej kontroli jakości oraz kontroli technologicznej, czego potwierdzeniem stanowi certyfikat Systemu Zarządzania Jakością