Flint

Flint

SPRZEDAWANE POD ETYKIETĄ oraz marką K+E

 

Farby procesowe Arrowstar 3030

uniwersalne farby offsetowe, przeznaczone do szerokiego  spektrum podłoży, do maszyn jedno i wielokolorowych

 

Farby Pantone Easy-Mix BIO

seria farb bazowych zgodna ze standardem Pantone/13 farb monopigmentowych, są przystosowane do druku S+W

 

Farba czarna 777 Deep Space

farba o podwyższonej intensywności, dostosowana do druku S+W, również na papiery powlekane połyskowe

 

Aby otrzymać karty charakterystyki skontaktuj się z nami.

 

GWARANCJA I MAGAZYNOWANIE

Farby odpowiadają wymaganiom normy w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Należy je przechowywać w szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych o dobrej wentylacji, w temp. do 25oC. Obowiązują ogólne warunki składowania dla materiałów  łatwopalnych.

Uwaga: Powyższe informacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak  nie mogą być podstawą jakichkolwiek gwarancji. W przypadku niepewności co do rodzaju podłoża i jego właściwości zalecamy zawsze dokonanie próbnych wydruków.