Chemia do farb arkuszowych

CHEMIA OFFSETOWA

ZAW ABC 111/Presschem Autowash - Zmywacz do wałków i obiągów
ZUW Ultrawash AA - zmywacz do wałków i obciągów
ZB Blast/Presschem Blast - Zmywacz regenerujący
ZM Meter X/Presschem Metering Roller Cleaner - Zmywacz do wałków
BC Combisol/ Presschem Combisol - Bufor uniwersalny
BPF Gold Star/Premier Fount - Bufor
BAF All Star Found/Alko Free Fount - Bufor
BSF LA 1157 Fount/PresschemSpeed Fount LA 1157 - Bufor
ME Everyday Plate Cleaner/Presschem Ex Plate Cleaner - Mleczko czyszczące
MF Fastakleen/Presschem FK Plate Cleaner - Mleczko czyszczące
MU Uniwersal Plate/Uniwersal Plate Cleaner - Mleczko czyszczące
SCD Calcium Deposit Remover - okamieniacz
SPG GUM ETCH /Presschem G Etch - dodatek przeciw utleniający
SPAS ANTI OX/Anti Skin - Antyoksydant
SCP-100 Powder system Cleaner - preparat czyszczący system nawilżania - zestaw dla 100 l
SCP-50 Powder system Cleaner - preparat czyszczący system nawilżania - zestaw dla 50 l
SCR Solvex/Presschem Roller paste - pasta czyszcząca
SCDK Dynakleen /Presschem Dynakleen - Środek czyszczący
SCIA Ink Absorber - filtr do systemów nawilżajacych

 

Aby otrzymać karty charakterystyki skontaktuj się z nami.

 

 

GWARANCJA I MAGAZYNOWANIE

Farby odpowiadają wymaganiom normy w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Należy je przechowywać w szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych o dobrej wentylacji, w temp. do 25oC. Obowiązują ogólne warunki składowania dla materiałów  łatwopalnych.

Uwaga: Powyższe informacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak  nie mogą być podstawą jakichkolwiek gwarancji. W przypadku niepewności co do rodzaju podłoża i jego właściwości zalecamy zawsze dokonanie próbnych wydruków.