Środki pomocnicze

 

Pozostałe środki pomocnicze

 

RD-391-1 Pasta skracająca produkcji GFG . Dodawać do 3%.
143 Olej drukarski produkcji GFG. Dodawać do 2 %.
IPA Alkohol izopropylowy.
PS2 Gumifix służy do mycia i regeneracji obciągów gumowych maszyn offsetowych
PO2 Zmywacz do ręcznego i maszynowego mycia zespołów farbowych maszyn offsetowych

 

 

GWARANCJA I MAGAZYNOWANIE

Farby odpowiadają wymaganiom normy w ciągu co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji. Należy je przechowywać w szczelnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych o dobrej wentylacji, w temp. do 25oC. Obowiązują ogólne warunki składowania dla materiałów  łatwopalnych.

Uwaga: Powyższe informacje techniczne zostały sporządzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak  nie mogą być podstawą jakichkolwiek gwarancji. W przypadku niepewności co do rodzaju podłoża i jego właściwości zalecamy zawsze dokonanie próbnych wydruków.